Sertifioinnit: ISO 22000 HACCP hygienia • ISO 9001 laatu • ISO 14001 ympäristö

Suorakostutus huoneilmaan

Huoneeseen asennettavia ratkaisuja käytetään yleensä esimerkiksi painotaloissa sekä elektroniikka- ja valmistusteollisuuden tuotantolaitoksissa, joissa koneet tuottavat lämpöä.

Huoneeseen asennettavien järjestelmien hyödyt:

  • Adiabaattinen haihdutus vähentää liikalämpöä

  • Ilmankostutuksen säätö suojaa sähköstaattiselta purkautumiselta (ESD)

  • Ehkäisee tuotteiden kuivumista ja tarpeetonta veden poistumista

  • Vähentää ilmassa leijuvaa pölyä, joka voi vahingoittaa tuotantolaitteistoja, tuotteiden laatua ja henkilöstön terveyttä

Huoneeseen asennettavassa kostutusjärjestelmässä vesisumu ohjataan tuotanto- tai varastotilojen eri vyöhykkeisiin. Tämä kuva havainnollistaa sitä, miten osa sumuttimista ja suuttimista on suunnattu tarkasti lämmön tai pölyn lähteeseen ja osa tuottaa kosteutta koko tilaan tai vyöhykkeeseen.

3D-kuva tyypillisestä kokoonpanosta. Vesi ohjataan ohjausjärjestelmän komponenteista eri vyöhykkeisiin. Kuvassa näkyy erityyppisiä sumuttimia.​

Järjestelmän perusperiaatteet

Huoneeseen asennettava ilmankostutusjärjestelmä käsittää vedenkäsittely-yksikön (tai useita yksiköitä) ja pumpuaseman (HydroSens™), jotka on yhdistetty tuotantotilojen antureihin.

Pumppuasema syöttää tuotantolaitoksen suuttimiin tai sumuttimiin vettä 50 baarin paineella tuottaen hienon, nopeasti haihtuvan vesisumun.  

Pumpun tuottoa säädetään taajuusmuuttajalla ja paineanturilla. Kokoonpanon avulla virtaama voidaan tuottaa joustavasti (1–100 %). Vettä ei näin lämmitetä tarpeettomasti eikä sitä vuoda ohi.

Ominaisuudet

  • Alhainen virrankulutus (2,1 wattia vesilitraa kohti)

  • Tuotto 5–1 200 litraa tunnissa

  • Veden virtaamaan ja määrään perustuva moduloiva säätö (PID)

  • Ethernet/Modbus-standardoitu

  • Hygieeninen rakenne

  • 1–10 vyöhykkeen ansiosta kosteutta voidaan säätää joustavasti

Ota yhteyttä jo tänään ja saat lisätietoja