Sertifioinnit: ISO 22000 HACCP hygienia • ISO 9001 laatu • ISO 14001 ympäristö

Oikea ilmankosteus on tärkeä tekijä graafisessa teollisuudessa

Olipa kyse offset-, inkjet- tai digitaalisesta painamisesta, oikealla ilmankosteudella on ratkaisevan tärkeä merkitys painoteollisuuden tuotantoajojen laadun varmistamisessa. Ilmankosteuden hallinnalla voidaan parantaa tuotteen laatua ja välttää seisokit, vialliset tuotteet, kuivuminen ja staattisen sähkön muodostuminen. Löydät lisätietoja alta.

Paperi on hygroskooppinen materiaali eli se pystyy imemään vesimolekyylejä ympäröivästä ilmasta ja luovuttamaan niitä takaisin ilmaan. Epätasainen ilmankosteus voi saada paperin kutistumaan tai rypistymään.

Hygroskooppiset materiaalit ovat siksi herkkiä lämpötilojen ja ilmankosteuden vaihteluille, ja epätasaiset olosuhteet voivat vaikuttaa tuotteen laatuun. Jos tuotantoympäristön asianmukaisia olosuhteita ei pystytä varmistamaan, tuotanto voidaan joutua pysäyttämään graafisen tai pakkausteollisuuden tuotantolaitoksessa paperin fyysisten ominaisuuksien muuttuessa.  

Ilmankosteuden luonnollinen vaihtelu voi vaikuttaa yksittäisten paperiarkkien laatuun. Siksi painoprosessien toleranssit ovat esimerkiksi offsetpainossa äärimmäisen pienet – jopa millimetrin kymmenesosia.

Graafisen teollisuuden prosessit ovat erittäin herkkiä ilmankosteuden muutoksille, ja siksi on erittäin tärkeää, että ilmankosteutta ja liikalämpöä voidaan hallita. Näin voidaan varmistaa painoprosessien tuottavuus ja tehokkuus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköstaattisen varauksen purkautuminen tuo haasteita

Staattinen sähkö tuo omat haasteensa graafisen alan prosesseihin. Hankauksen seurauksena muodostuu sähköstaattista varausta. Jos ilmankosteuden tasoa ei säädetä, tämän sähköstaattisen varauksen purkautumisen seurauksena yksittäiset paperiarkit tarttuvat toisiinsa. Tämä heikentää painolaatua ja voi aiheuttaa painokoneiden seisokkeja.

Jotta painoprosessit sujuvat ongelmitta, on ensiarvoisen tärkeää, että tuotantoympäristön ilmankosteus ja lämpötila pysyvät optimaalisina ja vakaina. Kun olosuhteet pystytään pitämään asianmukaisina ja vakaina, tuotanto sujuu tehokkaasti. Kaikki nämä haasteet voidaan ratkaista Airtec®-ilmankostutusjärjestelmillä, jotka on kehitetty pitkän ja vahvan osaamisen tuloksena. 

Optimaalinen ilmankosteus

4–6 prosenttia paperin painosta on yleensä vettä. Tätä kutsutaan myös absoluuttiseksi kosteudeksi. Hygroskooppisten ominaisuuksiensa takia paperi voi joko imeä tai luovuttaa kosteutta, jos ympäristön ilmankosteutta ei säädetä oikein. Useimmat paperilaadut on suunniteltu niin, että ne ovat vakaita 22 °C:een lämpötilassa suhteellisen kosteuden (RH) ollessa 45–55 prosenttia. Epäasianmukaiset arvot voivat puolestaan vaikuttaa haitallisesti paperin laatuun ja siten myös painoprosessin lopputulokseen.

Digitaalinen painaminen

Digitaalisessa painamisessa suhteellinen kosteus tulee pitää 50–55 prosentissa, jotta vältetään värin tarttumiseen liittyvät ongelmat ja paperitukokset. Jos suhteellinen kosteus on alle 40 prosenttia, paperi luovuttaa kosteutta ja sen muoto muuttuu. Tämän lisäksi paperiin saattaa muodostua sähköstaattista varausta, minkä seurauksena arkit voivat tarttua toisiinsa.

Offsetpaino

Offsetpainossa suhteellisen kosteuden tulee olla 50–55 prosenttia, jotta tuotanto-olosuhteet ovat optimaaliset ja vältetään materiaalin aaltoilu, rypistyminen ja pisteiden kahdentuminen. Jos ilmankosteus on liian matala, voi muodostua sähköstaattista varausta, mikä voi puolestaan aiheuttaa ongelmia pinoamisessa, leikkuussa ja taitossa, koska arkit alkavat tarttumaan toisiinsa.

Inkjetpainatus

Inkjetpainatuksessa tuotantoympäristön optimaalisten olosuhteiden avulla voidaan estää värin leviäminen ja näkyminen läpi sekä välttää alhaisen ilmankosteuden aiheuttamaan kuivumiseen liittyvät ongelmat. Optimaalinen suhteellinen kosteus on inkjetpainatuksessa digitaalista painamista ja offsetpainoa alhaisempi ollen 45–50 prosenttia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paperin käsittely

  • Varastoi paperi aina tilassa, jonka lämpötilaa ja ilmankosteutta voidaan säätää.
  • Varmista kääremateriaaleja poistettaessa, että paperin lämpötila vastaa ympäristön lämpötilaa.
  • Pidä tuotantotilojen lämpötila vakaana ja varmista, että kosteustasot ovat yllä mainittujen mukaiset.
  • Tarkista ulko-ovien kautta tuleva/poistuva kosteus, esimerkiksi lastausalueilla. Jos mahdollista, asenna ulko-ovien ja tuotantoalueiden väliin väliseinä.

Oikea ilmankosteus tehostaa tuotantoa

  • Laatu ja tuotantonopeudet pysyvät vakaina

  • Ei seisokkeja jumiutuneiden painokoneiden takia

  • Sähköstaattisen purkautumisen riski on pieni, minkä seurauksena arkit voisivat tarttua toisiinsa

  • Ei vaurioituneita tuotteita (esim. värin leviäminen ja näkyminen läpi)

Ota yhteyttä jo tänään ja saat lisätietoja