Sertifioinnit: ISO 22000 HACCP hygienia • ISO 9001 laatu • ISO 14001 ympäristö

Kosteuden säätö, sähköstaattisen varauksen ehkäiseminen ja tasaisen laadun varmistaminen

Sähköstaattisen purkautumisen estäminen on ensiarvoisen tärkeää kaikissa elektroniikkateollisuuden valmistusprosesseissa. Näin voidaan välttää herkkien komponenttien ja tuotantolaitteistojen vaurioituminen ja varmistaa henkilöstölle turvalliset työskentelyolosuhteet. Nämä haasteet on helppo ratkaista ilmankosteuden säädöllä. Löydät lisätietoja alta.

Staattista sähköä muodostuu yleensä silloin, kun ilmankosteus putoaa tietyn kriittisen raja-arvon alapuolelle.

Ilmankosteuden säädöllä voidaan estää staattisen sähkön muodostuminen, suojata laitteistoja ja varmistaa henkilöstölle turvalliset työskentelyolosuhteet. Näiden ansiosta tuotanto tehostuu ja laatu pysyy tasaisena. Optimaalinen ilmankosteus saavutetaan parhaiten adiabaattisen ilmankostutusjärjestelmän avulla.

Elektroniikkateollisuuden ilmankostutusjärjestelmät

Kun ilmankosteus pidetään suositustason yläpuolella, sähköstaattisen varauksen muodostuminen voidaan minimoida. Ilmankostutusjärjestelmät pystyvät hyödyntämään myös adiabaattista jäähdytystä, minkä ansiosta voidaan vähentää tuotantoprosesseissa paikallisesti muodostuvaa liikalämpöä.

Elektroniikkavalmistajien on usein pystyttävä dokumentoimaan, että tuotannossa noudatetaan tiukkoja vaatimuksia sisäilman suhteen. Ilmankostutusteknologia on tässä avainasemassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmankostutusratkaisujen edut elektronisessa tuotannossa:

  • Tuotantoympäristön vaatimustenmukaisuuden dokumentointi
  • Sähköstaattisen purkautumisen ehkäiseminen, tuotteiden suojaaminen ja turvallisten työskentelyolosuhteiden varmistaminen
  • Adiabaattinen jäähdytys

 

Tuotantolaitoksen kartoituksen edut

Optimaalisen suhteellisen ilmankosteuden varmistaminen on sidoksissa tuotantolaitoksessa tehtävään kartoitukseen.

Airtecin projekti-insinöörit määrittelevät järjestelmiä ja tuotantolaitosta koskevat vaatimukset yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kartoituksessa huomioidaan esimerkiksi vuodenaikoihin liittyvät vaihtelut, ilmanvaihtojärjestelmät, tuotantoprosessit ja paikalliset liikalämmönlähteet.

Tämän kartoituksen avulla voimme antaa suosituksia ratkaisuista, joiden avulla tuotantoympäristön ilmankosteus voidaan pitää optimaalisena. Lue lisätietoja tuotantolaitoksen kartoituksesta.

Esimerkki: Maton yli käveleminen voi muodostaa 35 kV:n suuruisen varauksen kuivissa olosuhteissa suhteellisen kosteuden ollessa 10 prosenttia. Arvo laskee jopa 7,5 kV:iin suhteellisen kosteuden ollessa 55 prosenttia. Elektroniikkatuotannossa matala kosteustaso voi johtaa staattisen sähkön muodostumiseen ja sen seurauksena tuotantotehon heikentymiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTA (kun lämpötila on 21 °C) STAATTINEN JÄNNITE
  20% RH 80% RH
Kävely muovimatolla 12 kV 250 V
Kävely keinokuitumatolla 35 kV 1.5 kV
Nouseminen vaahtomuoviselta tyynyltä 18 kV 1.5 kV
Polyeteenistä valmistetun laukun nostaminen 20 kV 600 V
Styreenistä valmistetun laatikon liu’uttaminen matolla 18 kv 1.5 kV
Mylar-teipin poistaminen piirilevystä 12 kV 1.5 kV
Kutistekalvo piirilevyssä 16 kV 3 kV
Tyhjiöjuotoksen poistoaineen aktivointi 8 kV 1 kV
Virtapiirin jäähdytysnesteen sumutus 15 kV 5 kV

 

Suhteellisen kosteuden normaali taso elektroniikkateollisuuden tuotantoympäristöissä on 30–70 prosenttia.

Joissakin laitoksissa suhteellinen kosteus pyritään pitämään maltillisena (noin 50 prosentissa), mutta joissakin suositaan alhaisempaa suhteellista kosteutta kosteudelle herkkien komponenttien takia.

Optimaalinen kosteustaso vaihtelee siis ympäristön olosuhteiden mukaan, ja se määritetään yleensä valmistettavien laitteiden ja komponenttien teknisten vaatimusten perusteella.

Ratkaisun toimintaperiaate ja edut

Korkeapainekostutuksessa vesihöyryä tai hienojakoista vesisumua lisätään liikerakennusten tai tuotantolaitosten huoneilmaan.