Sertifioinnit: ISO 22000 HACCP hygienia • ISO 9001 laatu • ISO 14001 ympäristö

Adiabaattinen jäähdytys

Tehokas tapa liikalämmön poistamiseen

Adiabaattinen prosessi noudattaa termodynamiikan ensimmäistä pääsääntöä: suljetussa järjestelmässä energiaa ei häviä, vaan se vain siirtyy paikasta toiseen. Toisin sanoen adiabaattinen jäähdytysvaikutus syntyy, kun lämmön sisältämä energia pakotetaan leviämään adiabaattisen järjestelmän avulla. Vaikutus voidaan saada aikaan esimerkiksi kostutuslaitteistolla, joka sumuttaa ja höyrystää vettä lämpimässä tilassa. 

Kostutuslaitteisto voi luoda adiabaattisen jäähdytysvaikutuksen lisäämällä ja höyrystämällä vesisumua ympäröivään ilmaan. Höyrystymisessä syntyvä jäähdytysteho on noin 630 wattia vesikiloa kohden.

Teollisen tuotannon liikalämpö

Teollisuuslaitoksissa on monia prosesseja, joissa syntyy ylimääräistä lämpöä. Se nostaa sisäilman lämpötilaa ja alentaa suhteellista ilmankosteutta. Tähän liittyy esimerkiksi sellaisia haittavaikutuksia kuin staattiset sähkövaraukset, tuotteiden kuivuminen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuotantoprosessien hallinnan heikkeneminen.

Kun ilmaa kostutetaan kostutuslaitteiston avulla, liikalämmön aiheuttamia haittoja voidaan lievittää tai jopa poistaa. Lisäksi vesisumun suihkuttaminen lämpimään tilaan myös viilentää ilmaa energiatehokkaasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiabaattinen jäähdytysvaikutus

Vesihöyryn jäähdytysvaikutus on noin 630 wattia höyrystettyä vesikiloa kohden. Yhden vesikilon höyrystämiseen Airtec®-ilmankostutuslaitteistossa suurella paineella puolestaan kuluu noin 2 wattia energiaa. Luonnollisen prosessin hyödyntäminen tällä tavoin tekee höyrystysjäähdytyksestä erittäin energiatehokkaan menetelmän kylmätilojen ja paikallisia lämmönlähteitä sisältävien tuotantotilojen jäähdyttämiseen.

Energiatehokkuuden salaisuus on, että höyrystysjäähdytys on perinteisissä ilmastointilaitteissa käytettävistä menetelmistä poiketen luonnollinen ilmiö, johon ei tarvita kompressoreja tai muita sähköä kuluttavia komponentteja.

Kahdentyyppisiä ilmankostuttimia

Ilmankostutuslaitteistot voivat synnyttää jäähdytysvaikutuksen kahdella eri tavalla: höyrystämällä tai sekoittamalla ilmavirtaan vesihöyryä.

Tyypillisesti kostutin integroidaan ilmanvaihtokanavaan tai asennetaan huonetilaan, jolloin suuttimet tai sumuttimet annostelevat vesihöyryä paikallisesti.

Tavallisesti huonetilaan asennettava kostutuslaitteisto kykenee paremmin hyödyntämään adiabaattista vaikutusta sekä poistamaan liikalämpöä tuotantotiloista.

Huonetilaan asennettavia ilmankostuttimia käytetään yleensä painotaloissa, elektroniikkatehtaissa ja muissa tuotantotiloissa, joissa kehittyy paljon paikallista lämpöä.

Huoneeseen asennettava kostutusjärjestelmän

Huoneeseen asennettavia ilmankostuttimia käytetään yleensä painotaloissa, elektroniikkatehtaissa ja muissa tuotantotiloissa, joissa kehittyy paljon paikallista lämpöä.

Huoneeseen asennettavalla kostutuslaitteistolla voidaan:

  • poistaa liikalämpöä adiabaattisen jäähdytyksen ansiosta
  • estää staattisten sähkövarausten (ESD) syntyä ilmankosteutta säätelemällä
  • vähentää tuotteiden kuivumisen riskiä
  • hallita ilmassa leijuvia hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa haittaa tuotantovälineille, tuotteiden laadulle ja työntekijöiden terveydelle.

Lue lisää huoneeseen asennettavissa kostutuslaitteistoista täältä

Kanavakostutukseen perustuva kostutuslaitteisto

Kanavakostutukseen perustuva ratkaisu tunnetaan myös lyhenteellä AHU (air handling unit). Se on ilmanvaihtojärjestelmään integroitu ilmankostutusratkaisu, jossa tuloilmavirtaukseen lisätään vesisumua.

Näiden ilmankostutuslaitteistojen tavallisia käyttökohteita ovat suuret rakennukset, kuten toimistot, museot, teatterit ja sairaalat, joissa ilmankosteuden hallitseminen on tärkeää sekä rakennuksessa oleskelevien ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi että materiaalien ja varusteiden suojelemiseksi.

Lue lisää kanavakostutuksesta täältä

Kapasiteetti ja suunnittelu

Kaikki Airtecin ilmankostutuslaitteistot perustuvat vakiokomponentteihin sekä yli kolmenkymmenen vuoden kokemukseen useilta eri toimialoilta ja eri käyttösovelluksista.

Hyvän järjestelmän perustan muodostavat siis hyväksi havaitut komponentit, syvällinen asiantuntemus ja ennen kaikkea käyttökohteiden yksilöllisten vaatimusten ja mahdollisuuksien perusteellinen arviointi.

Tutustu prosessiimme, jonka avulla kartoitamme aina uusien asiakkaiden tarpeet ja luonnostelemme sopivan ratkaisun - Lue lisää prosessista täältä 

Maksuton projektiarviointi

Airtec tarjoaa maksuttoman arvion asiakasyrityksen tiloista, jotta voidaan selvittää, millainen ilmankostutuslaitteisto olisi omiaan optimoimaan esimerkiksi tuotanto-olosuhteet ja työympäristön.

Projekti-insinöörimme selvittävät tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ilmankosteusvaatimukset, joita valmistettaviin tuotteisiin kohdistuu. Kartoitamme myös tuotantolaitoksen pohjapiirustuksen ja toimintojen sijoittelun sekä niihin vuosien mittaan tehdyt muutokset, olemassa olevat ilmanvaihtojärjestelmät ja kaikki prosessit, joissa voi syntyä liikalämpöä – mainitaksemme joitakin esimerkkejä tarkasteltavista muuttujista.

Selvitysten perusteella laadimme suosituksen siitä, miten tuotanto- ja varastotiloja sekä työympäristöä voisi parhaiten optimoida.

Lue lisää maksuttomasta arvioinnista, jonka tarjoamme asiakkaillemme

Airtec hallitsee ilmankostutuksen

Airtec hallitsee tuotantotilojen, teollisuusrakennusten ja varastojen ilmankostutuslaitteistojen suunnittelun, asentamisen ja huollon.

Autamme optimoimaan tuotantolaitoksen käytettävyyden sekä poistamaan staattiseen sähköön, ilmassa leijuviin hiukkasiin, tuotteiden kuivumiseen ja liikalämpöön liittyviä ongelmia.

Airtecin palveluksessa on kokeneita projekti-insinöörejä, jotka ovat vuosikymmenten saatossa kehittäneet ja suunnitelleet ihanteellisia ilmankostutusratkaisuja monenlaisiin yrityksiin.

Kokemuksemme ja tekninen tietämyksemme auttavat yritystäsi selvittämään, mitä hyötyä teille ja asiakkaillenne voi olla Airtec-ilmankostutuslaitteiston asentamisesta. Saat meiltä myös täsmälliset tuottoaste- ja energiatarvelaskelmat.

Lue lisää Airtecistä täältä

Esimerkkejä asiakkaista ja käyttökohteista

Tutustu siihen, miten olemme auttaneet yrityksiä luomaan ja ylläpitämään tehokkaita tuotantoympäristöjä.