Sertifioinnit: ISO 22000 HACCP hygienia • ISO 9001 laatu • ISO 14001 ympäristö

Neljä tärkeää neuvoa legionellabakteerin torjumiseen

Vedessä esiintyy monia eri bakteereja, esimerkiksi legionellabakteereja. Legionellabakteerit voivat aiheuttaa vakavaa sairastumista. Siksi on erittäin tärkeää noudattaa asianmukaisia toimenpiteitä mahdollisten tartuntojen torjumiseksi.

Kylmävesijärjestelmissä huomioitavat seikat

 • Vältä 20–50 °C:een lämpötiloja
 • Estä veden seisominen ja vältä kierrätetyn veden käyttämistä
 • Pidä veden viipymä järjestelmässä mahdollisimman lyhyenä
 • Estä ravinteiden muodostuminen hyödyntämällä vedenkäsittelyssä käänteisosmoosia

Luotettavan ilmankostutusjärjestelmän suunnittelu ja käyttö sekä juomaveden laatuvaatimusten varmistaminen edellyttävät edellä mainittujen asioiden huomioimista.

Legionellabakteerit ovat yleisiä, ja niitä esiintyy luonnostaan vesissä. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa riskin, jos niitä pääsee vedenkäsittelyjärjestelmiin. Legionella aiheuttaa riskin vain levitessään.

Tanskan ympäristöviranomaiset laativat vuonna 2004 yksityiskohtaisen raportin legionellan riskeistä juomavettä käsittelevissä laitoksissa. Seuraavassa paneudumme tarkemmin legionellabakteereihin ja siihen, miten niitä voidaan torjua vesijärjestelmissä asianmukaisilla toimenpiteillä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legionellabakteerit

Legioonalaistautia aiheuttaa bakteeri, joka kuuluu Legionellaceae-bakteerien heimoon. Kyseinen heimo sisältää yli 40 eri bakteerilajia ja yli 70 seroryhmää. Legioonalaistautia aiheuttaa ihmisissä kuitenkin useimmiten Legionella pneumophila -bakteeri.

Legionella pneumophila viihtyy 30–40 °C:ssa, mutta sen tiedetään säilyvän elossa ja jopa lisääntyvän myös tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

Legionellabakteeri viihtyy, kun lämpötila-alue on juuri oikea. Bakteeri tarvitsee myös ravinteita, esimerkiksi biofilmin, joka muodostuu usein putkistoihin ja vesijohtoihin.

Legionella pneumophila viihtyy ja lisääntyy haaleassa, seisovassa vedessä, jossa on paljon ravinteita. Tämäntyyppisiä vesijärjestelmiä käytetään laajalti kotitalouksissa ja teollisuuden käyttökohteissa.

Legionellabakteerien aiheuttamat ongelmat

Legionellabakteerit voivat aiheuttaa erityyppisiä infektioita, joihin voi joissakin tapauksissa jopa menehtyä. Siksi legionellabakteerien aiheuttamiin riskeihin tulee suhtautua vakavasti. Asianmukaisen suunnittelun ja huollon ansiosta legionellabakteerin lisääntymisen mahdollisuus korkeapainekostutusjärjestelmissä on erittäin pieni.

Tanskan ympäristöviranomaisten raportin mukaan Tanskassa käytettävä juomavesi ei aiheuta riskiä, koska veden yleinen laatu ja alhainen lämpötila eivät luo olosuhteita legionellabakteerin lisääntymiselle.

Legionellabakteerin kasvu voidaan estää missä tahansa vesijärjestelmässä kiinnittämällä huomiota seuraaviin:

 • Vältä 20–50 °C:een lämpötiloja
 • Estä veden seisominen ja vältä kierrätetyn veden käyttämistä (pidä veden viipymä mahdollisimman pienenä)
 • Estä suuret ravinnepitoisuudet
 • Prosessimme ja määräyksemme ovat standardien ISO 9001, 14001 ja 22000 mukaiset ja Norske Veritasin hyväksymät.

Legionellabakteerit eivät aiheuta haittaa Airtec®-järjestelmissä.

Hygieniaratkaisujemme keskeiset periaatteet:

 • Kylmävesijärjestelmä
  • Juomavedelle asetetut standardit on määritelty Airtecin® järjestelmäkohtaisissa ohjeissa
  • Yleisesti hyväksytyn vesiraportin vahvistama
 • Hygieeninen huuhtelujärjestelmä: jos järjestelmän vettä ei käytetä 6 tunnin aikana, huuhtelu aktivoidaan
 • Taajuusohjattu korkeapainepumppu
 • Ei ohivirtausta tai lämmön muodostumista
 • Pienet vesitilavuudet
 • Käänteisosmoosiin perustuva vedensuodatus
 • Mineraalien poistoon tarkoitettu suodatin poistaa jopa 98 prosenttia kiintoaineista ja bakteereista
 • Asennuksesta vastaavat Airtecin® tai Airtec®-kumppanien valtuutetut insinöörit
 • Huolto: AirtecCare™ kaksi kertaa vuodessa
 • Asiakkaan tekemät tarkastukset
 • Asiakkaan tekemät viikkotarkastukset käyttöohjeiden mukaisesti

Huomaa:

UV-säteilyä käytetään usein kostuttimien desinfiointiin. Sillä ei kuitenkaan pystytä torjumaan ameboja. Tämäntyyppiset yksiköt tuottavat veteen lämpöä, jolloin desinfioinnin tehoa ei pystytä varmistamaan. Airtec ei suosittele tällaisen ratkaisun käyttöä. UV-säteilyn positiivisista vaikutuksista on saatavilla vain vähän tietoa eikä sen käytöllä ole viranomaisten hyväksyntää.

 

Ota yhteyttä jo tänään ja saat lisätietoja