Sertifioinnit: ISO 22000 HACCP hygienia • ISO 9001 laatu • ISO 14001 ympäristö

Kosteustasojen hallinta tehostaa tuotantoa

Lämpötilan ja ilmankosteuden hallinta on tärkeää pakkausteollisuudessa, jotta tuotantoajot sujuvat ongelmitta. Hygroskooppiset materiaalit ovat herkkiä kosteusvaihteluille. Ilmankosteutta säätämällä voidaan kuitenkin varmistaa tasalaatuiset tuotteet ja välttää seisokit, vaurioituneet tuotteet sekä sähköstaattisen varauksen muodostuminen ja purkautuminen. Kerromme näistä tarkemmin seuraavassa.

Airtec®-teknologian avulla pakkausteollisuuden tuotantoprosesseja voidaan tehostaa seuraavilla kolmella tavalla:

  • Pakkausteollisuuden toimittajat voivat tarjota tasalaatuisia ja asiakkaiden laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita.
  • Kartonkia, paperia tai muovia työstävät tuotantolaitokset hyötyvät tasaisesta pakkausprosessista. Ilmankosteuden säätöratkaisujen ansiosta voidaan välttää virheellisten kosteustasojen aiheuttamat ongelmat.
  • Adiabaattinen jäähdytys on erittäin kustannustehokas menetelmä perinteisiin jäähdytysmenetelmiin verrattuna.

Kartonkituotteet ovat paperin tavoin luonnostaan hygroskooppisia. Siksi kartonkituotteet ovat herkkiä ilmankosteuden ja lämpötilan vaihteluille. Ympäristön kosteustasosta riippuen kartonkituotteet saattavat imeä kosteutta ympäröivästä ilmasta ja luovuttaa kosteutta takaisin ilmaan, minkä seurauksena tuote voi laajentua, supistua tai rypistyä.

Jos ilmankosteutta ja lämpötilaa ei pystytä pitämään optimaalisella tasolla, tuotteiden laatu kärsii ja seurauksena voi olla tuotantokatkokset.

Väärään ilmankosteuteen liittyviä ongelmia

  • Vaurioituneet ja epätasalaatuiset tuotteet, jotka eivät vastaa vaatimuksia
  • Tuotantokatkokset ja seisokit
  • Sähköstaattisen varauksen muodostuminen ja purkautuminen (ESD)

Pakkausmateriaalina käytettävien muovikalvojen valmistuksessa haasteena on usein tuotannon aikana muodostuvan jännitteen dokumentointi.

Ilmankostutusjärjestelmän käyttö ja jatkuva huolto on ensiarvoisen tärkeää tämän dokumentoinnin kannalta. Airtecin osaaminen ja asiantuntemus ovat kullanarvoinen apu näissä haasteissa.

 

Lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelut

Pakkausteollisuuden prosesseissa lämpötilat voivat nousta korkeiksi, mikä vaikuttaa ilmankosteuteen. Airtecin asiantuntemuksen ja teknologian avulla liikalämpöä voidaan poistaa tuotantoympäristöstä. Näin lämpötilaa voidaan hallita paremmin, jolloin myös staattisen sähkön muodostuminen voidaan minimoida.

Jos ilmankosteutta ei hallita asianmukaisesti, seurauksena voi olla staattisen sähkön muodostuminen, mikä voi aiheuttaa yksittäisten kartonkiarkkien tarttumisen toisiinsa. Tämä heikentää painolaatua tai aiheuttaa painokoneiden seisokkeja.

Kalvorullien staattinen sähkö voi aiheuttaa myös sen, että materiaalien eri kerrokset tarttuvat toisiinsa.

Jotta pakkausteollisuuden prosessit voidaan hoitaa sujuvasti ja tehokkaasti, on ensiarvoisen tärkeää, että tuotantoympäristön ilmankosteus ja lämpötila pidetään optimaalisina ja vakaina.

Nämä haasteet voidaan helposti ratkaista Airtec®-ilmankostutusratkaisuilla, jotka on kehitetty pitkän kokemuksen ja vahvan osaamisen tuloksena.

Ota yhteyttä jo tänään ja saat lisätietoja