Sertifioinnit: ISO 22000 HACCP hygienia • ISO 9001 laatu • ISO 14001 ympäristö

Ilmankosteuden hallinta tuo taloudellisia hyötyjä

Epätasaiset lämpötilat ja kosteustasot vaikuttavat puun fyysisiin ominaisuuksiin, koska puu on luonnostaan hygroskooppinen materiaali. Lämpötilan ja ilmankosteuden säätö on tärkeää, jotta voidaan valmistaa tasalaatuisia tuotteita ja välttää tuotteiden vaurioituminen. Löydät lisätietoja alta.

Puu on hygroskooppinen materiaali ja herkkä lämpötilojen ja kosteustasojen vaihteluille. Jos ilmankosteus on liian korkea, puusta vapautuu vesimolekyylejä, mikä johtaa puun halkeamiseen, vääntymiseen ja muihin ongelmiin, joiden takia puu ei sovellu tuotantoon.

Lämpötilojen ja kosteustasojen vaihtelut siis vaikuttavat hygroskooppisten materiaalien fyysisiin ominaisuuksiin. Olipa kyse esimerkiksi rakennusteollisuudessa tai sisustuksessa käytettävästä puusta, puu on varastoitava aina niin, että se ei pääse kutistumaan, halkeilemaan tai vääntymään.

Ympäristöolosuhteiden hallinta on ensiarvoisen tärkeää tuotantolaitoksissa, joissa työstetään puuta, esimerkiksi saha-, ikkuna-, ovi-, huonekalu- ja rakennusteollisuudessa sekä vanerin valmistuksessa.

Oikea ilmankosteus tehostaa puuteollisuuden tuotantoa

  • Tasalaatuiset ja laadukkaat tuotteet

  • Taloudelliset hyödyt, kun raaka-aineita ei kulu hukkaan

  • Puun suojaaminen koko tuotantoprosessin aikana

  • Laitteistoille ja henkilöstölle haitallista pölyä muodostuu vähemmän

  • Tuotteet kuivuvat, kypsyvät ja tasaantuvat tasaisesti

 

Puun kosteuspitoisuus ja suhteellinen kosteus

Puun kosteuspitoisuus on suoraan sidoksissa ympäröivän ilman suhteelliseen kosteuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kosteuspitoisuus (MC) kasvaa suhteellisen kosteuden ollessa korkeampi. Siksi saattaa kestää hetken, ennen kuin uuteen ympäristöön sijoitetun tuotteen kosteuspitoisuus saavuttaa tasapainon (EMC) ilman kanssa.

Tämä on tärkeää pitää mielessä erityisesti rakennusteollisuudessa, jos puuta on kuljetettu äskettäin. Puu saattaa imeä kosteutta tai se saattaa kuivua, mikä muuttaa materiaalin fyysisiä ominaisuuksia.

Jos puun kosteuspitoisuus on 10 prosenttia ja suhteellinen kosteus 25 prosenttia, puu kuivuu ja sen kosteuspitoisuus laskee 5 prosenttiin. Kuivumisen seurauksena puu kutistuu.

Puunjalostus ja pölynhallinta

Ilmankostutusteknologian avulla voidaan luoda optimaaliset säilytys- ja tuotanto-olosuhteet. Tämäntyyppiselle teknologialle on kuitenkin myös muita käyttökohteita.

Pölyntorjunta on ensiarvoisen tärkeää sahalaitoksissa ja muussa puunjalostusteollisuudessa. Pölyntorjunnan avulla voidaan suojata laitteistoja ja varmistaa henkilöstölle hyvät työskentelyolosuhteet.

Pölyä voidaan ehkäistä tuotantolaitoksissa esimerkiksi teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla Airtec®-ilmankostutusjärjestelmillä, joiden suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta vastaavat kokeneet ammattilaiset.

 

Tämä kaavio havainnollistaa, miten 20 °C:een lämpötilassa varastoidun puun kosteuspitoisuus muuttuu varastointiolosuhteiden mukaan. Pystyakseli kuvaa puun kosteuspitoisuutta. Puun kuivuustasoja on kuusi. Tuoreen puun kosteuspitoisuus on yli 25 prosenttia ja huonekaluteollisuuden materiaalina käytettävän puun kosteuspitoisuus 5–9 prosenttia. Kun suhteellinen ilmankosteus pysyy tasaisena, puun ja puutuotteiden laatu säilyy korkeana eikä kutistumista tai vääntymistä pääse tapahtumaan.


Ota yhteyttä jo tänään ja saat lisätietoja