Sertifioinnit: ISO 22000 HACCP hygienia • ISO 9001 laatu • ISO 14001 ympäristö

Järjestelmäkomponentit

Kaikkien Airtecin® ilmankostutuksen korkeapainejärjestelmien suunnittelu perustuu viiteen tärkeään tekijään, jotka ovat pitkäikäisyys, energiatehokkuus, hygieniavaatimusten mukainen suunnittelu, vakaa toiminta ja joustava modulaarinen rakenne.

Airtec®-järjestelmien ytimen muodostavat järjestelmäkomponentit, joiden avulla varmistetaan, että veden käsittely ja syöttö huoneeseen tai ilmanvaihtokanavaan asennettavien järjestelmien eri vyöhykkeisiin tehdään oikein. Tässä kuvassa on havainnollistettu yleisimmin käytetty komponenttien kokoonpano. Eri komponentit on kuvattu tarkemmin alla. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.​

1. Vedenotto ja syöttö koneeseen

 • Juomavettä koskevat laatuvaatimukset

 • Legionellabakteerin riskiarviointi Tanskan ympäristöministeriön raportin 2004 mukaisesti

 • VDI 6022

2. Mekaaninen suodatin

 • Poistaa hiukkaset, joiden koko on yli 1 µm
 • Antaa tietoa veden laadusta

Mekaaninen suodatin (A) kerää kaikki suuret hiukkaset. Kokoonpanoon voidaan asentaa myös toinen mekaaninen suodatin. Jos suodattimen värissä havaitaan muutoksia huollon yhteydessä, se voi olla merkki häiriöstä ensisijaisessa suodattimessa.

Suodatetun materiaalin silmämääräisessä tarkistuksessa voidaan havaita myös mahdolliset vedensyötön ongelmat. Meiltä saat lisätietoja siitä, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. 

Paikallisesta vedenlaadusta riippuen joissakin asennuskohteissa on käytettävä myös aktiivihiilisuodatinta (B), jos vesijohtoveden klooripitoisuus on paikallisia määräyksiä korkeampi. Aktiivihiilisuodatin on kuvassa oikealla. Joissakin maissa fluoria lisätään juomaveteen terveysriskien poistamiseksi. Katso luettelo fluorattua vettä käyttävistä maista. >>

3. Duplex-pehmennin

 • Pehmennin, jossa on kaksi säiliötä

 • Poistaa (liuennutta) kalsiumia, magnesiumia, mangaania ja rautaa

 • Virtaamaan perustuva regenerointiprosessi

 • Tasaisen pehmeä vesi

Ensisijaisen suodattimen jälkeen vesi käsitellään pehmentimessä. Yksikkö poistaa esimerkiksi kalsium- ja magnesiumioneja, joita esiintyy bikarbonaatteina, klorideina ja sulfaatteina. Nämä aineet voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia, kuten saostumia ja galvaanista korroosiota.

Pehmentimen toiminta perustuu ioninvaihtohartsia hyödyntävään prosessiin, jonka aikana Ca2+ ja Mg2+ ionit vaihdetaan natriumioneiksi. Kaksoissuodatinjärjestelmän avulla voidaan varmistaa, että yksi suodatinyksikkö on aina toiminnassa. Käytöstä pois oleva suodatin voidaan näin ollen huuhdella automaattisesti.

4. Käänteisosmoosi

 • Inline-ratkaisu, jossa ei ole säiliötä

 • Jopa 98 prosenttisesti mineraalivapaa vesi

 • Poistaa bakteereja ja biofilmin mikrobeja

 • Hygieeninen huuhteluprosessi

 • UV

Suosittelemme käänteisosmoosiin perustuvaa vedenpuhdistusratkaisua kaikkiin järjestelmiimme, sekä ilmanvaihtokanavaan että huoneeseen asennettaviin ratkaisuihin. Ilmankäsittelylaitteella varustetuissa, ilmanvaihtokanavaan asennettavissa järjestelmissä tulee käyttää käänteisosmoosia. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä.

Tutustu käänteisosmoosia hyödyntäviin ratkaisuihimme.

RO INLINE -ESITE >>
RO BASIC/PLUS -ESITE>>

 

5. Pumppu/ohjaus – HydroSens™

 • Korkeapaineyksikkö, 2,1 W/vesilitra

 • Joustava virtaama-alue 4–1 200 litraa tunnissa

 • Virtaama ilman uudelleenkierrätystä

 • 3 ilmanvaihtokonetta  / 10 huonekohtaisen vyöhykkeen ohjaus

 • Mukautettava korkeapainevirtaama

 • Hystereesi 1 %

 • Kosteuden PID-säätö

HYDROSENS™ AHU -ESITE>>
HYDROSENS™ IN-ROOM -ESITE >>

 

 

Korkeapainepumpun ja ohjausyksikön sisältävä HydroSens™ on suunniteltu syöttämään vettä sumuttimiin ja suuttimiin 50 baarin vakiopaineella. HydroSens™-ratkaisun avulla voidaan hoitaa useiden huoneiden tai vyöhykkeiden vedensyöttö, ja ratkaisua voidaan mukauttaa virtaaman vaihdellessa.

Pumpulla ohjataan useita vyöhykekohtaisia venttiilejä, joita valvotaan strategisiin kohtiin asennettujen anturien avulla. Kun esiasetettu kosteuspiste saavutetaan, kyseisen vyöhykkeen venttiili sulkeutuu ja päästää linjasta paineen pois hallitusti. 

HydroSens™ – perusominaisuudet

 • Taajuussäädetty pumppu, jonka tuotto on 4–1 200 litraa tunnissa

 • MODBUS TCP/IP

 • Dataloki (microSD-kortti)

 • SafeSens™

 • HygienicSens™

 • EnergySens™

 • Huoneeseen asennettava kosteudensäätö

SafeSens™ valvoo veden virtausta kuhunkin vyöhykkeeseen, kerää tietoa huonekohtaisista antureista, analysoi vaatimukset ja mukauttaa järjestelmän toiminnot tilanteen mukaan.

HygienicSens™ valvoo pumpun tuottoa ja kalibroi veden virtaaman estäen veden uudelleenkierrätyksen. Automaattinen huuhtelu ehkäisee stagnaatiota ja veden tarpeetonta lämpenemistä.

EnergySens™ optimoi järjestelmän energiankulutuksen säätämällä pumpun ja puhaltimien toimintoja.

HydroSens™ – valinnaiset ominaisuudet

 • MODBUS RTU master/slave
 • Scada-etäohjaus

Ota yhteyttä jo tänään ja saat lisätietoja