Sertifioinnit: ISO 22000 HACCP hygienia • ISO 9001 laatu • ISO 14001 ympäristö

Ilmassa leijuvan pölyn ehkäiseminen ilmankosteutta nostamalla

Ilmassa leijuvaa pölyä muodostuu useimpien teollisuusprosessien seurauksena, ja se voi aiheuttaa haittoja laitteistoille ja henkilöstölle. Pölyn aiheuttamia haittoja voidaan kuitenkin ehkäistä säätämällä suhteellista ilmankosteutta. Lue lisää tästä artikkelista.

Pölyä voi muodostua eri lähteistä, esimerkiksi puun ja muovin kaltaisten raaka-aineiden prosessoinnista sekä mikroskooppisista kuiduista ja likahiukkasista.

Ilmassa leijuvan pölyn aiheuttamat haitat tuotantoympäristössä ovat hyvin tiedossa. Henkilöstöllä on kohonnut riski sairastua keuhkosyöpään, ja moottoreihin ja sähkökomponentteihin kerääntyvät pienet pölyhiukkaset voivat aiheuttaa laiterikkoja, ylikuumentumista tai staattisen varauksen muodostumista.

Ilmassa leijuva pöly voi olla helposti syttyvää, jolloin se aiheuttaa räjähdysvaaran esimerkiksi kaivos-, rauta- ja puuteollisuudessa ja jopa elintarviketuotannossa. Pölyn aiheuttamiin vaaroihin on suhtauduttava vakavasti.

Mitä pöly on?

Ilmassa olevat pölyhiukkaset ja kuidut ovat eri kokoisia. Vaihteluväli on 1 millimetristä aina 0,01 mikrometriin tai 1×10−8 metriin. Näiden raja-arvojen alapuolella olevia ilmassa leijuvia hiukkasia ei lueta pölyksi vaan kaasumaiseksi aineeksi.

Suuret pölyhiukkaset laskeutuvat painovoiman vaikutuksesta lähelle pölyn lähdettä. Hienojakoista pölyä on kuitenkin paljon hankalampi hallita. 

Pölyn määritelmä

Pölyhiukkasten koko vaihtelee. Vain korkeapainekostutusjärjestelmien avulla voidaan tuottaa tarpeeksi hienojakoinen vesisumu, jotta pienimmätkin pölyhiukkaset voidaan sitoa. Esimerkiksi sementtipöly aiheuttaa terveysriskin ihmiselle. Sementtipölyn hiukkaskoko on 10–100 mikrometriä. Sen voi havaita pinnoille laskeutuvana hienojakoisena pölykerroksena. Noen (ja tupakansavun) hiukkaskoko voi olla jopa 0,01 mikrometriä. Näin hienojakoinen pöly ei laskeudu painovoiman vaikutuksesta, vaan se jää leijumaan ilmaan epämääräisesti.

 

Painovoimalinko  

Ilmassa leijuva pöly voi olla äärimmäisen hienojakoista. Noen ja erityyppisten savujen hiukkaskoko on jopa useimpia viruksia pienempi. Vesisumuhiukkasten kokoa säätämällä voidaan varmistaa, että pöly voidaan sitoa veden avulla 

Ilmassa leijuvan pölyn aiheuttamia haittoja voidaan lieventää useiden teknologioiden avulla. Yleisimmät ovat:

  • Tuotantoprosessien suojaustoimenpiteet
  • Ilmanvaihto
  • Ilmanpuhdistus
  • Ilmankostutus

Nämä teknologiat kulkevat usein käsi kädessä. Airtecin® projekti-insinöörit tekevät tiivistä yhteistyötä ilmanvaihtoon ja -puhdistukseen erikoistuneiden toimittajien kanssa. Näin kuhunkin tuotantolaitokseen voidaan suunnitella optimaalinen ratkaisu pölyn torjuntaan.

 

Esimerkki: Sahapöly

Sahateollisuudessa syntyvä pöly on yksi yleisimmistä ja haitallisimmista ilmassa leijuvan pölyn muodoista.

Puuntuotannossa muodostuva pöly luokitellaan karsinogeeniksi eli syöpää aiheuttavaksi aineeksi, ja sen hiukkaskoko voi olla jopa 0,5 mikrometriä. Puupölyn muodostumista ja leviämistä on kuitenkin liki mahdoton estää saha- ja huonekaluteollisuudessa.

Ilmassa leijuva pöly on myös erittäin helposti syttyvää. Se voi aiheuttaa räjähtävän tulipalon kipinöiden tai jopa korkeiden lämpötilojen seurauksena.

 

Sitominen ja kerääminen veden avulla

Kun suuttimia asennetaan tuotantolaitoksen kriittisiin pisteisiin, ilmassa leijuvaa pölyä on mahdollista sitoa ja kerätä vesihöyryn avulla. Jokainen vesipisara pystyy sitomaan ja keräämään ilmassa leijuvia pölyhiukkasia ja kuituja, jolloin ne putoavat veden mukana maahan. Näin pöly saadaan tehokkaasti poistettua ilmasta.

Airtec®-järjestelmä tuottaa erittäin hienojakoisen vesisuihkun 50 baarin paineella.

Sumutussuuttimet asennetaan oikeisiin paikkoihin ja oikealle etäisyydelle tuotantolaitteistoista, jolloin pölynsidonnalle saadaan luotua optimaaliset olosuhteet ja vältetään veden kondensoituminen laitteistoihin ja raaka-aineisiin. Vesipisaroiden kokoa voidaan säätää käyttämällä erikokoisia suuttimia. Tämä on ensiarvoisen tärkeää pölynsidonnassa. Siksi kartoitamme vaatimukset aina erittäin tarkasti ennen lopullisen ratkaisun suunnittelua. 

Ilmankostutusjärjestelmän avulla voidaan myös lieventää liikalämmön aiheuttamia haittavaikutuksia, joita tuotteiden valmistuksessa usein esiintyy.

Tuottavuuden tehostaminen pölynsidonnan avulla

Ilmassa leijuvan pölyn hallinta on haastava ongelma. Sopivan ratkaisun löytämiseen vaikuttavat monet asiat, kuten tuotannossa käytettävät materiaalit (esim. puu, sementti, muovit ja elintarvikkeet), paikalliset ilmasto- ja lämpötilaolosuhteet, aiemmin asennetut ilmanvaihto- tai ilmanpuhdistuslaitteistot sekä tuotantolaitoksen rakenne ja prosessit.

Yhteistyö Airtecin® kanssa alkaa usein tuotantolaitoksen kartoituksella, jonka yhteydessä teemme yksityiskohtaisen analyysin tiloista. Näiden tietojen perusteella voimme antaa toteutettavissa olevia suosituksia.

Jos työskentelet insinööritoimistossa, projekti-insinööriemme tiimiltä saat apua uudessa projektissasi tarvittavan ratkaisun suunnitteluun.

Tyypillinen Airtec®-ratkaisu sisältää vedenottoon asennettavan HydroSens™-ohjaus- ja pumppuyksikön sekä vedensuodattimen ja mineraalien poistoon tarkoitetun käänteisosmoosiyksikön (RO). Useita höyrystimiä tai suuttimia (esim. HydroOne™ tai HydroTrio™) asennetaan tuotantolaitoksen vyöhykkeisiin, joita voidaan säätää erikseen. SCADA-ohjelmistomme avulla järjestelmää voidaan valvoa ja ohjata etäyhteyden kautta. Järjestelmän tiedot on myös mahdollista dokumentoida tarvittaessa.

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Airtecilla® on vuosikymmenien mittainen kokemus ilmankostutusjärjestelmien suunnittelusta, asennuksesta ja huollosta. Tutustu asiakastarinoihimme

 

Ota yhteyttä tänään selvittääksesi kuinka voimme auttaa 

Aiheeseen liittyvät artikkelit